Vodní filtry

Tímto celosvětově srozumitelným, byť nepřesným názvem jsou označována zařízení pro dodatečnou úpravu vody v místě spotřeby. Tato zařízení jsou používána v mnoha odvětvích lidské činnosti a využívají k úpravě vody dlouhou řadu různých technologií - nejen filtrace. Omezme se pouze na vodní filtry používané pro získávání vysoce kvalitní pitné vody k vaření a k pití v domácnostech.

Voda pro pití, vaření, přípravu nápojů a pokrmů představuje pouhé 1 až 2% z objemu dodané vody. Myšlenka zlepšit kvalitu vody pouze v tomto nejmenším podílu pitné vody se tak přímo nabízí. Velkou předností doúpravy pitné vody přímo u vodovodního kohoutku (DÚV) je vyloučení nepříznivého ovlivnění kvality vody jejím transportem rozsáhlou vodovodní síti.

DÚV je i příležitostí k využití procesů, které jsou pro komunální vodárenství nedostupné nebo drahé (denitratace, dekarbonizace) nebo na vodárenství nevyžadované či nevyžadovatelné (magnetická úprava, separace suspenzí před přípojkami, nechlorová konečná dezinfekce mikrofiltrací.

Kategorie vodních filtrů

Účinnost vodních filtrů

Nejdůležitější podmínkou vysoké účinnosti vodních filtrů a řádného využití kapacity je jejich nepřetěžování nadměrným průtokem vody. Numerická hodnota předepsaného průtoku vody v l/min by neměla být příliš vyšší než je objem náplní lože v litrech. Této podmínce nevyhovují bateriové filtry, které jsou zpravidla hydraulicky přetěžované o jeden řád.

Filtry 3. kohoutku by dále měly

Nádobové filtry by měly mít z výše uvedených důvodů bržděný průtok vody. Této podmínce vyhovuje pouze OASA (vyráběný Sklárnami Kavalier Votice dle licence společnosti Aqua Aurea) - jako jediný filtr své kategorie, právě pro zachování nízkého hydraulického zatížení.

Vodní filtry DIONELA a OASA byly konstruovány právě podle těchto kriterií.

Možnost kontroly kvality filtrátu i vyčerpanosti vložky uživatelem

Filtrační vložka s aktivním uhlím (např. Dionela FAM1): odstraňuje široké spektrum těžkých kovů, organických a specifických organických látek, chlor, atd., atd. Většinou není předem známo přesné složení kontaminantů upravované vody. Představa kontroly zákazníkem je proto zcela iluzorní. Za 1 laboratorní stanovení jenom několika ukazatelů by často zaplatil více než za samotný filtr. Navíc lože aktivního uhlí nezachycuje všechny kontaminanty stejně dlouho. Jediným reálným řešením je velký objem sorpčních hmot ve filtrační vložce, vyměněné dávno před vyčerpáním její celkové kapacity. Např. kapacita 1 filtrační vložky Dionely FAM1 je - spočítáno podle vodárenských kritérií - 38 000 litrů. Výrobce však požaduje vyměnit ji za 2 roky používání. Za tu dobu však 4členná rodina přefiltruje necelých 6 000 litrů, tedy necelých 16% uvedené kapacity. Nevyužitý zbytek cca 84% je bezpečnostní rezervou, tak, aby ani při nejvyšší koncentraci těch „nejprůchodnějších“ kontaminanantů, což bývají karcinogenní THM, nedošlo ještě k jejich propouštění filtrem.

Filtrační vložka odstraňující dusičnany Dionela FDN2): Kritický kontaminant: dusičnany. Zákazník si kontroluje sám koncentraci dusičnanů v upravené vodě pomocí indikačních proužků, které jsou povinnou součástí první dodávky filtru.

Filtrační vložka odstraňující „přechodnou tvrdost“ (Dionela FTK3): Kritickou složku - „přechodnou tvrdost“ - rozpozná uživatel bez újmy na zdraví, svými smysly: čaj opět není k pití, vařená zelenina je opět šedivá ..... Analytické pomůcky ke stanovení „přechodné tvrdosti“ jsou dodávány na přání.

Filtrační vložka, odstraňující specificky těžké kovy (Dionela FAS4): Kritickou složkou je některý z těžkých kovů, nejčastěji arzen. Protože se obvykle jedná o mikrogramové koncentrace odstraňovaného kovu, stanovená doba používání 1 vložky (2 roky) má značnou rezervu.

Poznámka: podrobněji se můžete s problematikou úpravy vody seznámit v publikaci, kterou jsme vydali v nakladatelství Grada: V. Michek, A. Daříčková: Upravujeme vodu doma a na chatě.

  CZ   EN