Přednosti Dionely

Všechny typy Dionely (kromě Dionely FTK3, která cíleně snižuje hodnoty vápníku a hořčíku u tvrdé vody) zachovávají přírodní minerální složení vody.

Jejich specifické zatížení (je dáno poměrem průtoku a objemu filtračních hmot) je velmi nízké, což přispívá ke kvalitě upravené vody. Zhruba platí, že 1 litru filtračních hmot odpovídá průtok 1 litr za minutu. Pak mají hmoty dostatek času kvalitně vodu upravit.

Filtry Dionela používají „sendvičové“ uspořádání filtračních hmot, tj. aktivní uhlí je umístěno před i za iontoměničem, popř. jinou speciální hmotou, kterou chrání, a není tedy nutno pořizovat více filtračních nádob.

Při požadavku vyšší kapacity nebo průtoku lze zařadit 2 až 3 Dionely do série za výhodnou cenu.

Všechna připojení Dionely na linku i pod ní zaručují, že filtr není trvale pod tlakem, což přispívá k bezpečnosti jeho provozu.

  CZ   EN