Srovnání s balenou vodou

Abychom mohli porovnat všechny aspekty těchto dvou nejobvyklejších způsobů nevodárenského zásobování pitnou vodou, je nutné zvolit pravděpodobná reálná množství balené nebo filtrované vody průměrného občana ČR, kryjícího své potřeby vždy pouze jedním z uvedených dvou způsobů:

Průměrná potřeba pitné vody přímé spotřeby se udává na 2 až 3 litry na osobu a den, uvažujme 2,5 l / osobu · den. Vzhledem k tomu, že náš „průměrný občan“ se v pracovním dnu ve své domácnosti zdržuje jen ráno a po práci, předpokládejme, že „svoji“ vodu bude požívat jen ze 66%: 2,5 x 0,66 = 1,65 l / osobu · pracovní den. Dále: odečtěme polovinu víkendů a dovolenou. Takto redukovaný rok má 288 dní.

Z těchto předpokladů pak vycházejí tyto spotřeby vody:
1,65 x 288 = 475 l / osobu · rok, přepočteno na 4-člennou rodinu 1 900 l / rok.

Rodinné náklady

Rodinné náklady na stolní + kojenecké (s+k) balené vody čtyřčlenné české rodiny ke krytí potřeby pitné vody: Pro další úvahy použijeme ceny českých balených s+k vod z předměstské samoobsluhy. Ty v době sepisování těchto řádků byly: 7,90 až 10,90 Kč za PET láhev balené vody o objemu 1,5 l, tj. 5,30 až 7,30 Kč za 1 litr balené vody.

S použitím spotřeb dle schématu pak vychází tyto rodinné náklady na balenou vodu:

Roční náklady 10 000 až 13 800 Kč za vodu pro pití, vaření a přípravu pokrmů převyšují zvyklosti i možnosti průměrné české 4-členné rodiny.

Kvalita balených vod

U balených vod českých výrobců byla prokázána „ne vždy ideální jakost“. Např. Časopis na ochranu spotřebitelů TEST 2/2001, str. 4 – 13, hodnotil 15 balených s+k vod na základě laboratorních nálezů SZÚ Praha. Z tohoto rozsáhlého testu alespoň stručná zmínka pouze o zjištěném obsahu rozpuštěných minerálních látek. Většina balených s+k vod nesplňuje požadavky ani na minima optimálních koncentrací všech - nebo alespoň těch nejdůležitějších, tj. Ca + Mg - rozpuštěných anorganických látek (minerálů):

ukazatel optimální hodnota v mg/l hodnoty zjištěné v testu, v mg/l
vápník (Ca) 40 - 80 méně než 40 ve 12 vzorcích, tedy v 80% bal. vod
hořčík (Mg) více než 20 méně než 20 v 9 vzorcích, tedy v 60% bal. vod
rozpuštěné l. 200 - 400 méně než 200 v 9 vzorcích, tedy v 60% bal. vod

V roce 2010 byly balené vody testovány znovu, a to s ohledem na jejich nové legislativní rozdělení. Podrobné hodnocení naleznete na stránkách dTestu: www.dtest.cz/clanek-835/test-balenych-vod-a-pitne-vody-z-kohoutku-2009

Z tohoto testu vybíráme některé alarmující závěry:

Balená stolní nebo kojenecká voda není cenově přístupnou náhradou pitné vody pro soustavné pití, vaření a přípravu pokrmů. Prodej a spotřeba balených vod je činnost významně poškozující životní prostředí nadměrnými přepravními nároky a vyhazovanými obaly. Skrytější jsou škody způsobené přepravou balených vod. Každá PET láhev pro jedno použití má za sebou dlouhou cestu kamionem s vlekem vypouštějícím naftové výfukové zplodiny a poškozujícím povrch vozovek. Proti všem očekáváním vzbuzovaným reklamami nemá většina těchto vod ani optimální minerální složení, natož jiné slibované dříve netušené účinky a důsledky.

Porovnání cen

Porovnání cen litru balené vody s vodou filtrovanou DIONELOU pro čtyřčlennou rodinu podle uvedeného pracovního schématu:

  CZ   EN