Pokyny k odběru a uchování vzorků pitné vody

Postup při odběru vzorku z vodovodního kohoutku

Odběr vzorku pro chemický rozbor

Odběr vzorku pro mikrobiologický rozbor

  CZ   EN