Test vodních filtrů časopisu dTest

dTest 11/1998

V zatím jediném testu vodních filtrů na českém trhu (dTEST, listopad 1998) Dionela FAM1 a FDN2 získaly jako jediné nejlepší hodnocení (velmi dobré) v kategorii filtrů třetího kohoutku a filtr Diona s filtrační vložkou 2 opět jako jediná nejlepší hodnocení (dobré) v kategorii nádobových filtrů.

Citace z dTestu:

STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKU TESTU

Dionela FAM1

Dionela FDN2

  Požadavky ČSN 75 7111 Pitná voda z vodovodu Dionela FAM1 Dionela FDN2 Diona
filtr. vložka 2
ANALÝZY PŘI PRŮTOKU VODY          
Objem dosud přefiltrované vody (l)     3509 166 23
Základní ukazatele pitné vody (změny nejsou žádoucí)          
Reakce pH MH 6-8 7,55 7,77 7,73 7,65
Alkalita (mmol/l) DH nad 0,8 1,1 1,0 1,1 1,3
Tvrdost – obsah vápníku a hořčíku (mmol/l) DH 0,9 - 5 1,25 1,25 1,25 1,25
Chloridy (mg/l) MH 100 21 21 35 21
Sírany (mg/l) MH 250 60 59,7 58,5 62
Vodivost (mS/m) IH 100,0 31 31 31 30
Cizorodé látky a bakterie v pitné vodě (změny jsou žádoucí)          
Chlor (mg/l) DH 0,05-0,3 0,28 0,14 0,09 0,14
Trihalometany (µg/l) IH 100 24 0 3 4
Org. znečištění: chem. spotřeba kyslíku manganistanem (mg/l) MH 3 2,14 1,6 1,28 1,12
Dusičnany (mg/l) DH 15 MH 50 28,5 * 3,4 *
Koliformní bakterie (KTJ/100 ml) NMH 0 0 0 0 0
Enterokoky (KTJ/1 ml) NMH 0 0 0 0 0
Stříbro (µg/l) NMH 50 0 10,0 2,4 4,6
Senzorický ukazatel: chuť vody     velké zlepšení střední zlepšení střední zlepšení
ODSTRAŇOVÁNÍ SPECIFICKÉHO ZATÍŽENÍ VODY (voda z vodovodu + přidaná zátěž)          
Objem dosud přefiltrované vody (l)     6562 509 45
Olovo (mg/l) NMH 0,05 0,274 ˂ 0,02 ˂ 0,01 0,076
Ropné látky (mg/l) NMH 0,05 9,05 0,46 0,21 0,92
Tenzidy (mg/l) MH 0,2 0,7 ˂ 0,05 ˂ 0,05 ˂ 0,05
TEST: ZHODNOCENÍ KVALITY     velmi dobrá velmi dobrá dobrá

MH: mezní hodnota, DH: doporučená hodnota, IH: indikační hodnota, NMH: nejvyšší mezní hodnota, *výrobce nedeklaruje účinnost na snižování dusičnanů přítomných v pitné vodě

  CZ   EN